ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 1517304
Page Views 3102130
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เอกสารการประชุมอาจารย์ผู้สอน
มคอ.2 การจัดการทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
มคอ.2 การท่องเที่ยว หลักสูตรใหม่ 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 604.19 KB
มคอ.2 การบัญชี ฉบับปรับปรุง 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1006.39 KB
มคอ.2 การปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 937.44 KB
มคอ.2 การพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 888.28 KB
มคอ.2 การศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2556
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 895.05 KB
มคอ.2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 938.38 KB
มคอ.2 เทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรใหม่ 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 627.77 KB
มคอ.2 อิสลามศึกษา หลักสูตรใหม่ 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 800.34 KB
หมวดศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2555
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.56 KB
หลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 487.12 KB
หลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปรับปรุง 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 634.1 KB
หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฉบับปรับปรุง 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 563.25 KB
หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปรับปรุง 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 535.27 KB
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรุงปรับ 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 382.47 KB
แบบฟอร์ม มคอ.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108 KB
แบบฟอร์ม มคอ.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.5 KB
ระเบียบสถาบันวิทยาลัยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษา พ.ศ.2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 167.87 KB
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th