ข่าวงานอำนวยการ
มอบกระเช้าขอบคุณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมอบกระเช้าขอบคุณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องเฮลิคอปเตอร์ เพื่อรับ-ส่งท่านประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๑๒ พฤาภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,11:09   อ่าน 2120 ครั้ง