ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2561
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 15/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 1471278
Page Views 3038985
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ข่าวหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 837) 24 พ.ค. 59
ตารางสอบหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง ภาคเรียนที่1 ปี 2558 (อ่าน 1051) 11 พ.ย. 58
กิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม (อ่าน 1348) 29 มิ.ย. 58
กิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม (อ่าน 1219) 27 มิ.ย. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 1209) 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย (อ่าน 1224) 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาตร์ (อ่าน 1139) 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1193) 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1142) 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิศาสตร์ (อ่าน 1151) 29 พ.ค. 58
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการรายงานตัว (อ่าน 1066) 11 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ 2558 (อ่าน 513) 27 เม.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษารุ่น' 56) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (อ่าน 506) 06 มี.ค. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียน (อ่าน 577) 12 พ.ย. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1/57 รุ่น 55 (อ่าน 572) 24 ก.ย. 57
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมประชุม (อ่าน 745) 01 ส.ค. 57
ใบสมัครผู้ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ(หลักสูตรระยะสั้น) (อ่าน 734) 23 ก.ค. 57
เอกสารแบบฟอร์มการรายงานผลการบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ปี 2557 (อ่าน 699) 23 มิ.ย. 57
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพของวิทยาลัยชุมชน 7จังหวัดภาคใต้ (อ่าน 661) 19 มิ.ย. 57
นิเทศติดตามการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ณ อำเภอบาเจาะ (อ่าน 702) 18 มิ.ย. 57
นิเทศติดตามการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ณ อำเภอระแงะ (อ่าน 735) 18 มิ.ย. 57
นิเทศติดตามการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ณ อำเภอยี่งอ (อ่าน 1013) 18 มิ.ย. 57
นิเทศติดตามการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ณ อำเภอเมืองนราธิวาส (อ่าน 734) 18 มิ.ย. 57
นิเทศติดตามการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ณ อำเภอเจาะไอร้อง (อ่าน 696) 18 มิ.ย. 57
เอกสารแบบติดตามผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรม(ระยะสั้น) หลังสำเร็จการศึกษา 3เดือน (อ่าน 846) 05 มิ.ย. 57
เอกสารแบบติดตามผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรม(ระยะสั้น) ชั่วโมงสุดท้าย (อ่าน 557) 05 มิ.ย. 57
เอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการหลักสูตรฝึกอบรม(ระยะสั้น) (อ่าน 1342) 05 มิ.ย. 57
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3/2556 (อ่าน 544) 04 มิ.ย. 57

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th