ระบบจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การวิเคราะห์ การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป
เอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
คู่มือประชาชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บนี้มีประโยชน์กับท่านเพียงใด
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/03/2014
ปรับปรุง 16/08/2017
สถิติผู้เข้าชม 969734
Page Views 2051971
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
วิดีโอกิจกรรม
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โครงการปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ฝึกอบรมโครงการช่างเดินสายไฟภายในอาคารเบื้องต้น
พิธีปิดโครงการฝึกอบรมการถักกระเป๋าจากเชือกร่ม
โครงการช่างปูกระเบื้องเบื้องต้น
โครงการฝึกอบรมการถักกระเป๋าจากเชือกร่ม
งานสัปดาห์วิชาการ “ตลาดนัดอาชีพ สินทรัพย์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานราก” (NCC OPEN HOUSE : LIFE LONG LEARNIN
หลักสูตรฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดกิจกรรมการเปิดห้องเรียนผู้สูงอายุ(เปาะจิ-เมาะจิ)
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำเดือน พฤษภาคม 60
หลักสูตรการทำน้ำยาอเนกประสงค์ จากของเหลือใช้ด้านการเกษตรและแปรรูป
โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบจังหวัดนราธิวาส
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเชิงพาณิชย์
โครงการว่าวเสน่ห์ศิลปะมลายู
กีฬาสานสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 60
สำรวจความต้องการชุมชนรือเสาะ
ลงพื้นที่ศึกษาพื้นที่ เพื่อจัดทำโครงการการท่องเที่ยวชุมชน ต.ภูเยาทอง อ.สุคิริน
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและป่าชุมชน อ.สุคีริน
โครงการปลาดุกร้า
กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
รับอนุปริญา ปี 59
กีฬาสีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปี 59

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
223 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 
Tel. 073-709812-7 Fax. 073-709811 , 073-642723
E-mail : narathiwat@bcca.go.th