หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด​ ตามกระบวนการ​Dacam
หลักสูตรการเรียนรู้ธรรมชาติของกระจูด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122 KB
หลักสูตรการเตรียมวัสดุกระจูดเพื่อการจักสาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120 KB
หลักสูตรการจักสานผลิตภัณฑ์กระจูด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.5 KB
หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.5 KB
หลักสูตรการจัดการตลาดกระจูดเชิงพาณิชย์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122 KB