รายงาน ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 726.44 KB
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 717.83 KB
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.33 KB
รายงานผลแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 242.07 KB
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 374.98 KB
การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.92 KB
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.72 KB
ประกาศเผยแพร่งานเช่ารถตู้ ประจำปี พ.ศ.2562
งานเช่ารถตู้ 

งานเช่าคอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 490.99 KB
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1006.43 KB