ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก 6 ล้อ ดีเซล)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.36 KB
งานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคารมีหลังคาคลุม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.31 MB
งานจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343 KB
งานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ..(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 345.38 KB
งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 btu.) 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.53 KB
งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.91 KB
งานก่อสร้างถมที่ปรับระดับ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB
งานปรับปรุงสำนักงานหน่วยจัดการศึกษาตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 372.13 KB