ข่าวงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 165) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 188) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาการท่องเที่ยว หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 173) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 175) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาการบัญชี หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 165) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชากาจัดการ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 220) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 215) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 211) 28 พ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2565 (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 186) 28 พ.ย. 65
กำหนดการรับอนุปริญญาบัตร ผู้จบ ปี 63 และ 64 (อ่าน 316) 10 ก.ค. 65
กีฬานักศึกษา 7 จังหวัดชายแดนใต้ (อ่าน 304) 09 ก.ค. 65
รับอนุปริญญา ของผู้สำเร็จ ปี 63,64 (อ่าน 302) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 337) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 255) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาท่องเที่ยว หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 281) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 268) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาบัญชี หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 270) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาการจัดการ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 272) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 315) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 248) 07 มิ.ย. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 1/2565 (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 226) 07 มิ.ย. 65
ปฎิทินการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 270) 07 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน กสศ. สาขาเกษตรและการแปรรูป ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 320) 06 พ.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 379) 13 เม.ย. 65
สอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 372) 05 เม.ย. 65
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1166) 07 มี.ค. 65
ประกาศ รายชื่อการสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 (อ่าน 586) 03 มี.ค. 65
เครือข่านทุน กสศ. จ.นราธิวาส (อ่าน 549) 09 ก.พ. 65
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2564 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 488) 03 ธ.ค. 64
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ภาคการศึกษที่ 2/2564 (สาขาวิชาการท่องเที่ยว หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง) (อ่าน 459) 03 ธ.ค. 64