ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
เงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ งานปรับปรุงหน่วยจัดการศึกษารือเสาะ อำเภอรือเสาะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.29 KB
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์ (งานระบบสาธารณูปโภค ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 463.53 KB