การจัดการระบบสารสนเทศ
การจัดการระบบสสารสนเทศ
การจัดการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 868.71 KB
การจัดการระบบสสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้น
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.72 MB
การจัดการระบบสสารสนเทศ
จริยธรรมและความปลอดภัย
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.63 KB
การจัดการระบบสสารสนเทศ
แนวคิดระบบสารสนเทศ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343.12 KB
การจัดการระบบสสารสนเทศ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB
การจัดการระบบสสารสนเทศ
ระบบDSS ระบบESSระบบ EIS
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.13 KB
การจัดการระบบสสารสนเทศ
ระบบปัญญาประดิษฐ์
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 461.49 KB
การจัดการระบบสสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศกับองค์กรธุรกิจ1
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 295.31 KB
การจัดการระบบสสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.35 MB