ข่าวหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง
กิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม

กลุ่มงานจัดการเรียนการสอนและวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (หน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง)ได้จัดหลักสูตรปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในกิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม หัวข้อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำนักศึกษาศึกษาดูงาน ณ ส่วนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ายจุฬาภรณ์จำนวน ๔ รุ่น

                รุ่นที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

                รุ่นที่ ๒ วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

                รุ่นที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

                รุ่นที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2558,13:37   อ่าน 2812 ครั้ง