ข่าวงานวิทยบริการ
อบรมหลักสูตรภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
วันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน กลุ่มงานวิทยาบริการ ได้เริ่มฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านภาษา หลักสูตรภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร ให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ในโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับสามารถสื่อสารได้ โดยได้รับเกียรติจาก พันโทชุติเดช ชวณิชย์ และคุณฮะเท หลุ่ย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาพม่า มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าว
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2557,13:37   อ่าน 3005 ครั้ง