ข่าวงานวิทยบริการ
อบรมหลักสูตรภาษามลายูกลาง (Bahasa Melayu)
วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน กลุ่มงานวิทยาบริการ ได้เริ่มฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านภาษา หลักสูตรภาษามลายูกลาง ให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ในโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับสามารถสื่อสารได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายรุสดี มาซอ และ น.ส.ปาอีซะ  อาแว ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาภาษามลายูกลางมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าว
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2557,09:46   อ่าน 3018 ครั้ง