ข่าวงานกิจกรรมนักศึกษา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้

           กลุ่มงานกิจการนักศึกษานำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่18-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมซีเอส จ.ปัตตานี

โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2560,14:52   อ่าน 1441 ครั้ง