ข่าวงานอำนวยการ
มอบกระเช้าขอบคุณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมอบกระเช้าขอบคุณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ที่ให้ความอนุเคราะห์รถปฐมพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่และชุดปฐมพยาบาลเนื่องในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,09:36   อ่าน 2241 ครั้ง