ข่าวงานอำนวยการ
มอบกระเช้าขอบคุณโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมอบกระเช้าขอบคุณผู้จัดการโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาสที่ให้ความอนุเคราะห์แท่นรับอนุปริญญาบัตรในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,10:59   อ่าน 2479 ครั้ง