ข่าวงานวิทยบริการ
เชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ตลาดนัดอาชีพ สินทรัพย์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานราก

       วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ "ตลาดนัดอาชีพ สินทรัพย์ชุมชน สู่เศรษฐกิจฐานราก" Ncc Open House : Life Long Learning ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.  ณ บริเวณลานหน้าอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และกระจายผลิตภัณฑ์จากชุมชนไปสู่ตลาด ระดับภูมิภาค ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิถีประชาคมอาเซียนและสังคมพหุวัฒนธรรม

        โดยในงานประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการอาชีพสู่อาเซียน และการอบรมอาชีพสู่อาชีพ ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ขอเชิญเข้าร่วมรายละเอียดดังเอกสารแนบด้านล่างนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,16:14   อ่าน 1760 ครั้ง