ข่าวงานวิทยบริการ
ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาสุไหงโก-ลก
วันที่ 10 มิถุนายน 2557 กลุ่มงานวิทยบริการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาสุไหงโก-ลก เพื่อทำการตรวจสอบระบบการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ได้มีการสำรวจสถานที่ เพื่อที่จะดำเนินการจัดตั้ง "มุมศึกษาวัฒนธรรมอาเซียน" พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดของหน่วยจัดการศึกษาสุไหงโก-ลก เพื่อสร้างบรรยากาศให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ณ หน่วยจัดการศึกษาสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2557,14:58   อ่าน 2378 ครั้ง