ข่าวงานวิทยบริการ
มุมห้องสมุด / มุมศึกษาวัฒนธรรมอาเซียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 กลุ่มงานวิทยบริการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาสุไหงโก-ลก เพื่อดำเนินการจัด "มุมห้องสมุด / มุมศึกษาวัฒนธรรมอาเซียน" สร้างบรรยากาศให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ณ หน่วยจัดการศึกษาสุไหงโก-ลก

โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2557,11:56   อ่าน 3664 ครั้ง