ข่าวงานวิทยบริการ
ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลรือเสาะ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 กลุ่มงานวิทยบริการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลรือเสาะ เพื่อดำเนินตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ลง windows ใหม่  และดำเนินการจัด"มุมห้องสมุด / มุมศึกษาวัฒนธรรมอาเซียน" สร้างบรรยากาศให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน สำหรับนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ ณ หน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลรือเสาะ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2557,09:23   อ่าน 2350 ครั้ง