ข่าวงานอำนวยการ
มอบกระเช้าขอบคุณเทศบาลเมืองนราธิวาส
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนมอบกระเช้าขอบคุณเทศบาลเมืองนราธิวาสที่ให้ความอนุเคราะห์รถสุขาเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกภายในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,10:48   อ่าน 2277 ครั้ง