ข่าวงานอำนวยการ
มอบกระเช้าขอบคุณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ ๓๓

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมอบกระเช้าขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่ ๓๓ ที่ให้ความอนุเคราะห์ชุดรักษาความปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้ในการรักษาความปลอดภัยในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ ๑๒ พฤาภาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา

โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2557,10:56   อ่าน 2148 ครั้ง