ข่าวงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การสัมมนา the 5th University Scholars Leadership Symposium ณ ประเทศกัมพูชา

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ว่า the Union of Youth Federation of Cambodia (UYFC) ซึ่งมีนายฮุน  มานี ที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นปีธาน ร่วมกับองค์กร Humanitarian Affairs สหราชอาณาจักรฯ มีความประสงค์เชิญผู้นำเยาวชนจากประเทศไทยจำนวน 15 คน เข้าร่วมการสัมมนา the 5th University Scholars Leadership Symposium ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโซฟีเทิล โภคีธารา กรุงพนมเปญ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2557,09:41   อ่าน 2187 ครั้ง