ข่าวงานอำนวยการ
ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย
ตามหนังสือ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ 0017.3/ว2732 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557  เรื่อง ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย กองทัพเรือ ร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2557 ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 19.30 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในการนี้ จังหวัดนราธิวาสพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นกุศล จึงขอความร่วมมือท่านในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินผ่านจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการจัดการแสดงคอนเสิร์ต โดยสามารถแจ้งความจำนงและจัดส่งเงินได้ที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2557,14:37   อ่าน 2095 ครั้ง