ข่าวงานนิเทศและติดตาม
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practices)
    วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการพัฒนางานสนับสนุนและบริการ โปรแกรมบริหารงบประมาณเพื่อประกอบการตัดสินใจ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2557,15:24   อ่าน 2262 ครั้ง