ข่าวหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1728) 24 พ.ค. 59
ตารางสอบหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง ภาคเรียนที่1 ปี 2558 (อ่าน 1859) 11 พ.ย. 58
กิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม (อ่าน 2796) 29 มิ.ย. 58
กิจกรรมพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม (อ่าน 2811) 27 มิ.ย. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 2064) 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาไทย (อ่าน 2757) 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาตร์ (อ่าน 2011) 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 2040) 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ (อ่าน 1917) 29 พ.ค. 58
เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิศาสตร์ (อ่าน 2133) 29 พ.ค. 58
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการรายงานตัว (อ่าน 1530) 11 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ 2558 (อ่าน 987) 27 เม.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษารุ่น' 56) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (อ่าน 959) 06 มี.ค. 58
ตารางสอบปลายภาคเรียน (อ่าน 1045) 12 พ.ย. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1/57 รุ่น 55 (อ่าน 1040) 24 ก.ย. 57
ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมประชุม (อ่าน 1253) 01 ส.ค. 57
ใบสมัครผู้ฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ(หลักสูตรระยะสั้น) (อ่าน 1194) 23 ก.ค. 57
เอกสารแบบฟอร์มการรายงานผลการบริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ปี 2557 (อ่าน 1156) 23 มิ.ย. 57
ภาพบรรยากาศกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพของวิทยาลัยชุมชน 7จังหวัดภาคใต้ (อ่าน 1127) 19 มิ.ย. 57
นิเทศติดตามการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ณ อำเภอบาเจาะ (อ่าน 1159) 18 มิ.ย. 57
นิเทศติดตามการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ณ อำเภอระแงะ (อ่าน 1222) 18 มิ.ย. 57
นิเทศติดตามการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ณ อำเภอยี่งอ (อ่าน 1804) 18 มิ.ย. 57
นิเทศติดตามการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ณ อำเภอเมืองนราธิวาส (อ่าน 1250) 18 มิ.ย. 57
นิเทศติดตามการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะฯ ณ อำเภอเจาะไอร้อง (อ่าน 1181) 18 มิ.ย. 57
เอกสารแบบติดตามผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรม(ระยะสั้น) หลังสำเร็จการศึกษา 3เดือน (อ่าน 1726) 05 มิ.ย. 57
เอกสารแบบติดตามผู้สำเร็จหลักสูตรฝึกอบรม(ระยะสั้น) ชั่วโมงสุดท้าย (อ่าน 1027) 05 มิ.ย. 57
เอกสารแบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการหลักสูตรฝึกอบรม(ระยะสั้น) (อ่าน 3636) 05 มิ.ย. 57
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคการศึกษาที่ 3/2556 (อ่าน 999) 04 มิ.ย. 57