ข่าวงานวิทยบริการ
เชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ ตลาดนัดอาชีพ สินทรัพย์ชุมชนสู่เศรษฐกิจฐานราก (อ่าน 1760) 27 มิ.ย. 60
กลุ่มงานวิทยบริการ ได้ลงพื้นที่ในการจัดทำโรงเพาะเห็ด (อ่าน 2632) 16 มิ.ย. 58
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ (อ่าน 2326) 08 ม.ค. 58
งานอาซูรอสัมพันธ์ (อ่าน 2221) 20 พ.ย. 57
อบรมหลักสูตรภาษามลายูกลาง (Bahasa Melayu) (อ่าน 3018) 25 ส.ค. 57
อบรมหลักสูตรภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร (อ่าน 3004) 07 ก.ค. 57
ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลรือเสาะ (อ่าน 2350) 04 ก.ค. 57
มุมห้องสมุด / มุมศึกษาวัฒนธรรมอาเซียน (อ่าน 3654) 02 ก.ค. 57
ตรวจเยี่ยมหน่วยจัดการศึกษาสุไหงโก-ลก (อ่าน 2377) 10 มิ.ย. 57
ระบบการจัดการฐานข้อมูลเว็บไซต์ (อ่าน 2400) 03 มิ.ย. 57