ข่าวงานประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ สอบวัดความรู้ ปี 2566 (อ่าน 175) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ ปี 2566 (อ่าน 320) 02 มี.ค. 66
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 991) 07 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ (อ่าน 559) 14 ก.พ. 65
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 1182) 27 ต.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 1294) 19 ต.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (อ่าน 3090) 04 ต.ค. 64
ใบสมัครอบรมหลักสูตรพัฒนาอาชีพแฟชั่นดีไซน์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (อ่าน 820) 03 พ.ค. 64
รายชื่อผู้มีสสิทธิ์เข้ารับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปี 2564 (อ่าน 839) 25 มี.ค. 64
รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรโรตีชาชัก (อ่าน 1134) 25 มี.ค. 64
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ (อ่าน 1048) 07 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครอาจารย์ผู้สอนพิเศษ หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2554 (อ่าน 1613) 05 มี.ค. 64
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนแฟชั่นดีไซน์ (Certificate in Fashion Design) (อ่าน 1523) 23 ก.พ. 64
รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ (อ่าน 910) 01 ก.พ. 64
รับสมัครฝึกอบรมมหลักสูตรธุรกิจเครื่องดื่ม (อ่าน 1641) 25 ม.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(โละจูด) (อ่าน 677) 15 ม.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ตำบลสุไหงปาดี) (อ่าน 591) 15 ม.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ตำบลรือเสาะ) (อ่าน 567) 15 ม.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (อ่าน 516) 15 ม.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(นักศึกษา) (อ่าน 606) 05 ม.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(ประชาชน) (อ่าน 624) 05 ม.ค. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(บัณฑิต) (อ่าน 631) 05 ม.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (อ่าน 577) 05 ม.ค. 64
รับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรเทคนิคการพูดไลฟ์สด (อ่าน 1103) 05 ม.ค. 64
รับสมัครฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (อ่าน 1056) 04 ม.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่นที่ 1 จังหวัดนราธิวาส (อ่าน 1069) 30 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(นักศึกษา) (อ่าน 557) 23 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(ประชาชน) (อ่าน 610) 23 ธ.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (บัณฑิตรือเสาะ) (อ่าน 508) 23 ธ.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (บัณฑิตโละจูด) (อ่าน 492) 23 ธ.ค. 63