ข่าวหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลรือเสาะ
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1540) 24 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1900) 26 เม.ย. 59
ตารางสอบหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ ภาคเรียนที่1 ปี 2558 (อ่าน 1711) 11 พ.ย. 58
พิธีปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด (อ่าน 1777) 30 ต.ค. 58
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการรายงานตัว (อ่าน 1851) 11 พ.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้นักศึกษาใหม่ 2558 (อ่าน 2278) 27 เม.ย. 58
ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (นักศึกษารุ่น' 56) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อำเภอรื (อ่าน 1823) 06 มี.ค. 58
หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะเข้ามอบกระเช้าพร้อมอวยพรปีใหม่ 2558 (อ่าน 1995) 30 ธ.ค. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียน (อ่าน 2112) 12 พ.ย. 57
อาซูรอสัมพันธ์ งานสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น (อ่าน 2075) 31 ต.ค. 57
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่1/57 รุ่น 55 (อ่าน 1188) 24 ก.ย. 57
รับสมัครผู้เข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้น (อ่าน 1448) 01 พ.ค. 57